Radovi na cesti

Zatvorena vozna traka od 28+250 do 26+900 smjer Macelj

Zatvorena vozna traka od 28+250 do 26+900 smjer Macelj. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 19.09.2024.