Trajanje ulazne kartice

1 sat za dionicu - NP Krapina <-> NP Začretje
1 sat za dionicu - NP Krapina <-> NP Đurmanec
1 sat za dionicu - NP Začretje <-> NP Đurmanec
24 sata - za sve druge dionice
10 minuta - polukružno okretanje na bilo kojoj Naplatnoj Postaji

ZLOUPOTREBA ULAZNE KARTICE
Dvostruki iznos cestarine će biti naplaćen:
  • Vozilima bez ulazne kartice - Izgubljena ulazna kartica
  • Vozilima s ulaznom karticom kojoj je isteklo vrijeme trajanja
  • Oštećena/nečitljiva ulazna kartica
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr
info.naplata@egis.hr
izvanredni.prijevoz@egis.hr
koncesionar: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 
osnivač: EGIS Group