Sredstva plaćanja cestarine

  • Gotovinsko plaćanje - moguće je samo u ručnim naplatnim linijama - HRK / EURO
  • Bankovne kartice - preporuka koristiti u automatskim naplatnim linijama, a moguće plaćanje i u ručnim naplatnim linijama i to sljedećim bankovnim i debitnim karticama.
  • Mogućnost plaćanja s DKV karticom
  • INA kartica - preporuka koristiti u automatskim naplatnim linijama
  • Pretplatne kartice - preporuka koristiti u automatskim naplatnim linijama
R1 račun - za cestarinu izdaje se na zahtjev korisnika. Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu Operatera, EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o. s priloženim originalnim računima od cestarine
 
R1 račun - za pretplatu se izdaje na NP Zaprešić - odjel prodaje
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr
info.naplata@egis.hr
izvanredni.prijevoz@egis.hr
koncesionar: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 
osnivač: EGIS Group