Servisi/UslugeRadovi na cesti

Radovi na cesti

Zbog radova sanacije kolničke konstrukcije od stac. 15km+500m do stac.18 km+100 promet će se odvijati dvosmjerno zapadnim kolnikom.

Predviđeno trajanje radova do 30.11.2022.

Zbog radova sanacije kolničke konstrukcije od stac. 15km+500m do stac.18 km+100 promet će se odvijati dvosmjerno zapadnim kolnikom.

 

Predviđeno trajanje radova do 30.11.2022.

 

 

 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr
info.naplata@egis.hr
izvanredni.prijevoz@egis.hr
koncesionar: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 
osnivač: EGIS Group