Politika Privatnosti

EGIS ROAD OPERATION CROATIA D.O.O
POLITIKA PRIVATNOSTI ZA
POSJETITELJE WEB STRANICE WWW.EGIS.HR

Ovom Politikom privatnosti, Društvo EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o iz Zagreba, Marticeva 47,(u daljnjem tekstu EGIS) štiti privatnost svojih Korisnika - posjetitelja web stranice www.egis.hr i iskazuje brigu za njihove osobne podatke prema Opcoj EU uredbi o zaštiti podataka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provodenju Opce uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 (Zakon). Politikom privatnosti EGIS temeljem cl.13. Uredbe transparentno i javno objavljuje nacine, na koje obradu osobnih podataka provodi iskljucivo prema Nacelima Uredbe.

EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o. u Hrvatskoj djeluje kao tvrtka Operater tj. Upravitelj na Autocesti Zagreb Macelj (A2). Temeljem Ugovora o upravljanju i održavanju autoceste Zagreb-Macelj, obveze upravljanja i održavanja, te naplate cestarine u ime i za racun Koncesijskog društva Autocesta Zagreb Macelj d.o.o. na predmetnoj autocesti A2 su prenesena na nas. Politiku privatnosti prema Korisnicima autoceste kao voditelj obrade osobnih podataka objavljuje Koncesijsko društvo na svojim web stranicama www.azm.hr.

1. Osobni podaci i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca ciji je identitet utvrden ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, ciji se identitet može utvrditi, jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi nacin, uskladivanje ili kombiniranje, ogranicavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Prikupljanje osobnih podataka

EGIS prikuplja osobne podatke koje ispitanik dostavlja svojom voljom. Podaci se prikupljaju na sljedece nacine:

  • Slanjem elektronicke pošte na e-mail adrese društva EGIS
  • Osobnim kontaktom sa zaposlenicima EGIS-a

Osobni podaci prikupljaju se i obraduju samo za odredene svrhe priopcene Korisnicima – ispitanicima te se dalje ne obraduju na nacin koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugacije propisano zakonom ili temeljem privole korisnika.

3. Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka:

  1. Posjetitelji web stranice www.www.egis.hr i osobni kontakt Dostava podataka potrebna je u svrhu odgovaranja na upite i reklamacije putem slanja poruka elektronicke pošte na neku od e-mail adresa ili osobnim kontaktom sa zaposlenicima EGIS-a. Pravni temelj za ovu svrhu je legitimni interes EGIS-a i/ili Korisnika. Neki podaci se prikupljaju automatski – više možete procitati u odjeljku web kolacici. Osobni podaci prikupljeni u svrhu odgovaranja na upite i reklamacije cuvaju se do okoncanja postupka upita ili reklamacije, osim u slucajevima kad su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

4. Uvid u osobne podatke, prijenos u trece zemlje

Osobni podaci koriste se iskljucivo u ranije navedene svrhe te ce u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade, sa kojima je EGIS sklopio Ugovore. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje EGIS angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to npr. knjigovodstva, IT podrške, konzultantskih i pravnih usluga.

Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti ce dani na uvid i predstavnicima nadležnih tijela (npr. policija, sudovi, AZOP...), a na temelju pisanog zahtjeva.

Osobni podaci ne prenose se u trece zemlje, u skladu s Uredbom i Zakonom.

5. Sigurnost osobnih podataka

Osobni podaci biti ce pohranjeni i obradivani u zakonskom roku te zašticeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Za sve podatke kreiraju se sigurnosne kopije.

Svi osobni podaci štite se adekvatnim tehnickim i organizacijskim mjerama od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krade tj. svake druge povrede i zlouporabe što ukljucuje:

  • Obvezu svih vanjskih izvršitelja obrade podataka i svih primatelja na zaštitu osobnih podataka Korisnika preko odgovarajucih ugovora, odnosno ugovornih klauzula
  • Primjenu Nacela minimizacije, tj. smanjenja kolicine prikupljanja i obrade osobnih podataka
  • Primjenu Nacela transparentnosti, tj. primjereno informiranje ispitanika u vezi obrade njihovih osobnih podataka
  • Provodenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka

6. Web kolacici:

Web stranice www.egis.hr koriste web kolacice. Informacije koje se tako prikupljaju mogu sadržavati osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju korisnickog iskustva. Korisnik prilikom posjeta internetskoj stranici može dati ili uskratiti svoju privolu za korištenjem istih.

7. Prava ispitanika:

EGIS osigurava uvjete kako bi se Korisnik odlucio o obradi svojih osobnih podataka. Prije svega su omogucena slijedeca prava:y
- pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ogranicenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Ispunjenje navedenih prava, Korisnik može zahtijevati:

  • elektronskim putem na e-mail adresu: dpo@EGIS.hr
  • pisanim putem na adresu EGIS d.o.o. Zagreb, Marticeva 47, uz naznaku "Zaštita osobnih podataka".

Ako Korisnik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u suprotnosti s Opcom uredbom o zaštiti podataka, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za podrucje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Marticeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Korisnika, kao vlasnika osobnih podataka.

8. Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:

Kako bi Korisnik riješio moguce nesporazume ili postavio dodatna pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, može se obratiti na e-mail adresu dpo@EGIS.hr

9. Stupanje na snagu i izmjene Politike privatnosti:

Ova Politika privatnosti stupa na snagu i primjenjuju se na sve Korisnike od 25.5.2018.

Moguce su izmjene i dopune ove Politike. Aktualna verzija uvijek je dostupna na web stranicama www.egis.hr te u sjedištu EGIS i na svim prodajnim mjestima na autocesti.

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:
EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o
Marticeva 47, 10000 Zagreb, RH
Telefon: tel: +385 (0)49 382 888
e-mail: office@EGIS.hr

 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr
info.naplata@egis.hr
izvanredni.prijevoz@egis.hr
koncesionar: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
 
osnivač: EGIS Group