Radovi 6+500-8-300 smjer Zagreb

Zbog obnove kolničke konstukcije na stac. 6+500 - 8+300 u smjeru Zagreba vozi se jednim kolničkim trakom izmeđ čvorova Trakošćan i Đurmanec.
Zbog obnove kolničke konstukcije na stac. 6+500 - 8+300 u smjeru Zagreba vozi se jednim kolničkim trakom izmeđ čvorova Trakošćan i Đurmanec.
Predviđeno trajanje radova 15.11.2023.
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr