ČVOR KRAPINA

U periodu od 19.09. do 11.11.2022. godine odvijat će se radovi obnove mosta Radobojčica u kraku 4 čvora Krapina (smjer Krapina – Zagreb).


Tijekom odvijanja radova za sav promet biti će zatvoreni prometni trakovi i krak čvora Krapina kojim se promet odvija u smjeru Zagreba.

 

Sva vozila koja se na naplatnoj postaji Krapina uključe u promet na autocestu moći će nastaviti vožnju samo u smjeru Maribora.

 

U periodu odvijanja radova promet će se prije naplatne postaje i čvora Krapina preusmjeriti na državnu cestu DC1 do čvora Sveti Križ Začretje.

U periodu od 19.09. do 11.11.2022. godine odvijat će se radovi obnove mosta Radobojčica u kraku 4 čvora Krapina (smjer Krapina – Zagreb).


Tijekom odvijanja radova za sav promet biti će zatvoreni prometni trakovi i krak čvora Krapina kojim se promet odvija u smjeru Zagreba.

 

Sva vozila koja se na naplatnoj postaji Krapina uključe u promet na autocestu moći će nastaviti vožnju samo u smjeru Maribora.

 

U periodu odvijanja radova promet će se prije naplatne postaje i čvora Krapina preusmjeriti na državnu cestu DC1 do čvora Sveti Križ Začretje.

 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr