RADOVI SANACIJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE ZAČRETJE - ZABOK

Dana 05.09.2023. godine planirano je izvođenje radova sanacije kolničke konstrukcije između čvorova Začretje i Zabok (od 29+900 do 35+350 km) u smjeru Zagreba te će se promet odvijati samo preticajnim trakom.
Dana 05.09.2021. godine planirano je izvođenje radova sanacije kolničke konstrukcije između čvorova Začretje i Zabok (od 29+900 do 35+350 km) u smjeru Zagreba te će se promet odvijati samo preticajnim trakom.

Planirani završetak radova je 20.10.2023.
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr