POŠTOVANI KORISNICI AUTOCESTE

Vezano za trenutnu situaciju s koronavirusom obavještavamo korisnike Karte 40 da će se za evnentualno neiskorištene prolaze izvršiti povrat neiskorištenih sredstava kod sljedeće nadopune kartice.

Zbog zaštite zdravlja Vas, Vaših bližnjih i naših djelatnika preporučamo korištenje automatskih linija naplate.

 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves 116/a, Lepajci, 49000 Krapina, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr